Make your own free website on Tripod.com
 

Mahşer
 

Mülklerin Mâlik'i emir verecek,
İsrafil tekrar Sûr'a üfürecek,
Yer, gök sarsılacak, dehşet olacak,
O gün, ''ve'l-ba'sü ba'de'l-mevt'' olacak,
Yer çatlayıp, insanlar fırlayacak,
Canlılar yeniden diri olacak,
Ruhlar yeni bedenini bulacak,
Yeni bir gün, yeni doğuş olacak,
 

Uyku ölümün küçük kardeşidir,
Her yeni gün, yeni bir diriliştir,
Hüzünlü yatanlar, hüzünlü kalkar,
Sevinçli yatanlar, sevinçli kalkar,
Kabirden kalkış da öyle olacak,
Her kişi öldüğü gibi kalkacak,
Alkollü ölen, alkollü kalkacak,
İhramlı ölen, ihramlı kalkacak,
İnsanlar öldüğü halde kalacak
Ameline göre sıfat olacak,
Kimi maymun, kimi domuz olacak,
Kimi de insan-ı kâmil olacak,
Gökler çatır, çatır çatırdayacak,
Zebaniler sağa, sola koşacak,
İnsanlar süklüm, püklüm olacaklar,
Sığınacak bir yer arayacaklar,
Mahşer yeri dümdüz bir yer olacak,
Tüm canlılar orada toplanacak,
Güneş Dünya'ya çok yakın olacak,
İnsanlardan kapkara ter akacak,
Beyin kaynayacak, ciğer yanacak,
Cehennem de ateşini saçacak,
İnsan, hayvan, cin, şeytan toplanacak,
Melekler de saf saf, halka olacak,
Aşırı, korkunç izdiham olacak,
Çıplak bedenler birbirin yakacak,
Nefsî, nefsî, korkunç bir gün olacak,
Ana, baba yavrusundan kaçacak.
Dünya'ya aldanan pişman olacak,
Kahrından ellerin ısıracak.
Ciğeri yanacak, dili sarkacak,
Bir damla suya hasret kalacak.
Sessiz, ümitsiz bekleyiş olacak.
Kafirler bu bekleyişten bıkacak.
Kabrimizden kim kaldırdı, soracak?
Cehennem'e bile razı olacak!
 
Sıra amel defterine gelecek,
Mü'minin sağ eline verilecek.
Defterini sağ eline alanlar,
İmanı gür, sevabı çok olanlar,
Namazını tam vaktinde kılanlar,
Dîne ve Kur'an'a sahip çıkanlar,
Yüzleri gülecek, sevinecekler,
Bakın ! bakın ! diye gösterecekler.
Arşın gölgesinde dinlenecekler,
Havz-ı Kevser suyundan içecekler.
Melekler onlara müjde verecek,
Sizlere korku, hüzün yok diyecek.
Defterini sol eline alanlar,
İmansız sapık görüşlü olanlar.
Yerleri kızgın Cehennem olacak,
Hem de orada ebedi kalacak.
Abdesti, Namazı inkar edenler,
Namaz kılana mürteci diyenler,
Mü'mine saldıran, yobaz diyenler,
Baş örtüsüne irtica diyenler ,
Çağdaş diye çırıl çıplak olanlar,
Genç kızın örtüsüyle oynayanlar,
Kur'an kurslarını yasak edenler,
Dinsiz, imansız nesil isteyenler!
İmam-hatipleri engelleyenler,
Alkolik, sapık gençlik isteyenler!
Onlar da ölüp, kefeni giydiler.
Kabirden kalkıp mahşere geldiler.
Yüce Allah'a hesap verecekler,
Zebaniye teslim edilecekler.
 
Mîzan kurulup, hesap başlayacak,
İlk sorgulama imandan olacak.
Taşa, puta tapan, müşrik olanlar,
İslam'a, Kur'an'a düşman olanlar.
Ayağında zincir, boyunda demir,
Allah, zebaniye verecek emir !:
Atın, atın Cehennem'e bunları,
Gazabım, ateşim yaksın onları.
İmandan sonra namaz sorulacak,
Ama çok sert ve çok çetin olacak.
Ta! erginlik yaşından başlanacak,
Her vaktinden tek, tek sorgulanacak.
Bir vaktini kazaya bırakanlar!
İhmal edip kazasın kılmayanlar,
Yıllarca hesaba çekilecekler,
Korkup, tiril tiril titreyecekler.
Namaz kılmayana af olmayacak,
Hasta olsa, yolcu olsa kılacak.
Ya! Dünya'da kaza edip kılacak,
Ya! Cehennem Gayya'sında yanacak.
Diğer farzlardan da sorgulanınca,
Oruç, zekat ve hac tamamlanınca,
Sonra sıra haramlara gelecek,
EI, ayak tek, tek şahitlik edecek.
Bu Dünya'da açık, saçık gezenler,
Allah'ın emrine isyan edenler,
Doğal cinsel dengeleri bozanlar,
Cinsel bunalıma neden olanlar.
Bilmem ki, nasıl hesap verecekler?
Çaresiz Cehennem'e girecekler.
İçki içen, yetim malı yiyenler,
Faiz, rüşvet, haramla geçinenler,
Kumar oynayan, yalan söyleyenler,
Yalan yerlere yemin edenler,
Gıybet eden, yalan şahitlik eden,
Gördüğü halde şahitlikten çekinen.
Kul hakkından da tek, tek sorulacak,
Mazlum, zalimden hakkını alacak.
Ana, baba, evlat, komşu hakları,
Karı, koca, akrabanın hakları,
Vuran, kıran, söven, hakaret eden,
Millî servetlere ihanet eden.
Haklar sevap olarak verilecek,
Hiç kimse hakkını affetmeyecek.
Zalimin sevapları yetmez ise,
Veya hiç sevap işlememiş ise,
Mazlûmun günahından yüklenecek,
Çift günahla Cehennem'e gidecek..
 
Sevap ve günah tartıldıktan sonra,
Haklılar, hakkını aldıktan sonra,
Mü'mine Cennet yolu açılacak,
Çektiği tüm çileler son bulacak.
Önce, "Feriykun Fi'l-Cenneh" olacak,
Sonra, "Ve Feriykun Fi'n-nâr" olacak.
Mü'minler sevinip mutlu olacak,
Onlara en büyük bayram olacak.
Sırat köprüsüne sıra gelecek,
Mü'minler onu da hızla geçecek.
<--- Önceki Bölüm                                                                                   Sonraki Bölüm --->