Make your own free website on Tripod.com
 
Kıyamet
 

İnsanlar Din'den, Kur'an'dan kopunca,
Dinsiz, dengesiz yaşam başlayınca,
Doğal denge ve düzen bozulacak,
Doğal afetler Dünya'yı saracak,
Sürekli su baskınları olacak,
Sel suları çok canları alacak,
Bereket kalkacak, krtlık olacak,
Dünyamızda korkunç açlık olacak,
Toprağın doğal verimi gidecek,
Ekine, meyveye afet gelecek,
Zirâî mücadele edilecek.
Ancak toprak, su, hava kirlenecek,
Temiz hava, temiz su azalacak,
Doğal yaşam, doğal gıda kalkacak,
İnsanların sıhhati bozulacak,
Her şey sûnî, her şey sahte olacak,
Dindarlara ağır baskı olacak,
Makam, mevki fasıklara kalacak,
İçki, fuhuş günlük yaşam olacak,
İçmeyenler gerici sayılacak,
Kadınlar çırıl çıplak soyunacak,
Baş örtüsü irtica sayılacak,
Sevgi, saygı, doğal yaşam kalkacak,
İnançsızlık bir hastalık olacak,
İnançsız nesil, ilkesiz olacak,
Sapıklıktan bunalımlar doğacak,
 

Kaos, kargaşa sokağa taşacak,
Terör, eylem tüm Dünya'yı saracak,
Ruhsal bunalım her eve girecek,
Dünya yaşanılmaz hale gelecek,
Bunalımlar devlete sıçrayacak,
Çok büyük korkunç savaşlar olacak,
Denge, düzen aşırı bozulunca,
İnsanlar sapık ve çılgın olunca,
Artık bu düzenin sonu gelecek,
İnsanlar yeni düzene geçecek.
Yaklaşınca yavaş, yavaş Kıyamet,
Belirecek bir çok büyük alamet.
Deccal, Dabbetül'arz gelip geçecek,
Hazreti İsa ve Mehdi gelecek
Ye'cüc, Me'cüc denen kavim çıkacak,
Yeryüzünde çok fitneler olacak,
Üç gün, üç gece Güneş doğmayacak
Tüm dengeler, düzenler bozulacak
Gök yarılacak, çok sıcak olacak,
Buzlar eriyip, denizler taşacak,
Çok yerler sular altında kalacak,
 
Dünya'da yaşam çok zor olacak,
Her gün yeni, yeni afet olacak,
Tüm Dünya'da zelzeleler olacak,
Korkunç açlık ve sefalet olacak,
İnsanlar köpek Ieşi arayacak,
Terör, eylem, döğüş, kavga olacak,
İnsanlar vahşi canavar olacak,
Ana, babadan merhamet kalkacak,
Çocuklar yollarda sefil kalacak,
Dünya yaşanılmaz hale gelecek,
Tüm hayat şartları bir bir gidecek,
Allah İsrafil'e emir verecek,
İsrafil de Sûr'una üfürecek,
Tüm atomlar param, parça olacak,
Yerler, gökler başka şekil olacak,
Yeni bir denge, düzen kurulacak,
Bu düzenden başka âlem doğacak,
Bütün canlılar çıldırıp ölecek,
Son oIarak tek Azrail kalacak,
O da, kendi canın kendi alacak.
Devr-i âlem tamamlanmış olacak,
Bedenler çürüyüp toprak olacak,
Yerler gökler , harap ıssız kalacak,
Yüce Rabbim hitab edip soracak,
Cevabını yine kendi sunacak!
Dünya'ya doymayan fasıklar nerde?
Kan döken katiller, zalimler nerde?
Rızkımı yiyen, beni inkar eden,
Nemrud'a Firavun'a tanrı diyen.
Sapıtanlar, taşa, puta tapanlar!
Mü'mine baskı, işkence yapanlar,
Nerede Ebu cehil, Ebu Leheb'ler?
Muhammed'e eza cefa edenler!
Nerede? emrime isyan edenler?
Nerede? şeriata karşı gelenler?
Nerede? Kur'anı yasak edenler?
Nerede? Türbanı yasak edenler?
Çıt yok, kimse cevap veremeyecek,
Lillahi'l-vahidi'l-Kahhar diyecek...
 
Kırk yıl kadar bu hal devam edecek,
Sonra bol yağmurlar yere inecek,
Yer, gök sevinip izdivac edecek,
Güneşe kat, kat kudret verilecek,
Tüm canlılara hayat verilecek,
Ve bütün canlılar yerden çıkacak.
<--- Önceki Bölüm                                                                                   Sonraki Bölüm --->