Make your own free website on Tripod.com
 
İlk Yaratılış
 

Dünya'daki beden topraktan olur,
Ölünce çürür, yine toprak olur,
Yok olmaz, kaybolmaz, devran böyledir,
Düşünsen anlarsın, ferman böyledir,
Topraktaki bitki yerden su emer,
Havayla, Güneşle kemale erer,
Her bitkinin aslı bu dört maddedir,
Bizim de aslımız bu dört maddedir,
Bu dört maddenin izdivacı lazım,
Birbirine karışması ıazım,
Ay, güneş, yıdızlar ve galaksiler,
Mevsimler, yağmurlar, fırtınalar,
Bunların birleşimini sağlayanlar,
Bu dört maddede etkili olanlar,
Allah, irade ve takdir edince,
Toprak, su, hava,ısı birleşince,
Bak; neler neler fışkırır yerlerden,
Ekin, çiçek, çeşitli meyvelerden...
 

Helvanın aslı da tam dört maddedir,
Un, su, şeker ve yağdan ibarettir,
Önce bunların izdivacı gerek,
Birbirine karışması gerek,
Ayrı dururlarsa hiç bir şey olmaz,
Belirsiz karışım, işe yaramaz,
İlk önce irade, dilemek gerek,
Sonra takdir, belirlemek gerek.
İrade ile takdir birleşince,
Helvayı yapmağa gücü yetince,
Bu dört maddeye de sözü geçince,
Kim yemez helvayı güzel pişince?
 
Yüce Mevlamız irade edince,
Dilediği gibi takdir edince,
Her şeye gücü, kudreti yetince,
Bu dört maddeye de sözü geçince,
Çeşitli meyveleri halk edince,
Kim yemez bunları vakti gelince?
İşte! dört madde birleşti meyvada,
Yenilince kan olur damarlarda,
İlikte nutfe olup rahme düşer,
Orada çeşitli hallere düşer.
Kırk günde bedenin şekli tamamdır,
Ancak, çok küçük bir Iokma kadardır,
Dört ayda ruhla birleşir bedenler,
Çıkış için Hak'tan izin beklerler,
Emir gelince, Dünya'ya gel diye!
Kimin haddine kalmış, gelmem diye?
Doğmak, ölmek elimizde değildir,
Hak'kın devran-ı âlemi böyledir.
 
İnançlı gönüllere ibretler var!
Kainat bir bütündür, tek Rabbi var...
Hücrenin kainatla ilgisi var,
Bedenin hücreye ihtiyacı var,
Hücreyi, bedeni yaratan birdir,
Dünya'yı, gökleri yaratan birdir,
Mülk O'nundur, yaratan ancak O'dur,
Öldüren, hayat veren, yine O'dur,
Yaratmak, öldürmek O'na kolaydır,
Dağıtmak, toplamak O'na kolaydır,
Dünya'yı, gökleri yaratan O'dur,
Bu dengeyi, düzeni kuran O'dur,
Dilerse dengeleri değiştirir,
Yere, göğe başka şekiller verir,
Her şey O'nun bir, KÜN emrine bakar!
Emredince insan kabrinden kalkar...
<--- Önceki Bölüm                                                                                   Sonraki Bölüm --->