Make your own free website on Tripod.com
 

Cehennem
 

Kafirler zalimdir, zulme doymazlar,
Mü'mine hayat hakkı tanımazlar.
İnanca, yaşama baskı yaparlar,
Hutbeye, vaaza sansür koyarlar.
İrtica diye yaygara yaparlar,
Millî birlik rûhumuzu bozarlar.
İnsanı hayvandan ayıran dindir.
Dinsel yaşam hem denge, hem düzendir.
İnsanlık, kardeşlik, hepsi dindedir.
Dinsiz yaşam kargaşa ve fitnedir.
 

Uzaklarda bir tek canavar olsa,
Çayırlarda binlerce kuzu olsa,
Kuzular korkarlar, otlayamazlar,
Çayırda rahatça dolaşamazlar.
Huzur gider, denge, düzen bozulur,
Çayırlar kuzulara zindan olur.
 
Cennet'te mü'minin huzuru için,
Baskısız, korkusuz yaşamı için.
Cehennem de lâzım, zalimler için,
Mü'mine baskı, zulüm eden için.
Mahşer yerindeki yargı bitince,
"Ve Feriykun Fi'n-nâr" günü gelince,
Kafirler, mü'minlerden ayrılacak,
Ayaklarına zincir vurulacak.
Elleri de boynuna bağlanacak,
Zebanilere teslim olunacak.
Kafirler Cehennem'e yaklaşınca,
Kurtuluş ümitleri kalmayınca,
Ahh! vahh! diye ağlamaya başlarlar,
Zebaniye yalvarmaya başlarlar.
Zebaniler hakaretler yapacak,
Kâfirleri Cehennem'e atacak.
Bölük, bölük Cehennem'e girerler,
Yandık! yandık! diye feryat ederler.
Ünlü zalimlerin hepsi orada,
Nemrut, Firavun ve Şeddad orada,
Ebu Cehil, Ebu Leheb orada,
Hitler, Lenin ve Stalin orada.
Yana, yana kara kömür olurlar,
Biribirlerine düşman olurlar.
Sen, ben diye kavga, döğüş yaparlar.
Tüm suçları karşıkine atarlar.
Korkunç zebaniler sual ederler ,
Size Peygamber gelmedi mi? derler,
Kitaplar haber vermedi mi? derler,
Neden inanmadınız Cehennem'e?
Nasıl isyan ettiniz Rabbinize?
Kâfirler evet, der, kabul ederler.
Her şey bitti, iş, işten geçti derler,
Cehennem hayatı başladı artık,
Acı, elem, keder başladı artık.
Nerelere baksalar! ateş, ateş.
Nerelere kaçsalar! ateş, ateş.
Ateşten sıcak yakıcı buharlar,
Nefesi kesen boğucu dumanlar.
Ateşlerden yaratılmış hayvanlar,
Kocaman akrepler, korkunç yılanlar.
Çıplak bacakları ısırır yılan,
Her yanını sokar akreple yılan.
Cehennem patlayıp ateşin saçar,
Kâfirler korkudan yerlere yatar.
Ah! ölüm, ah! ölüm derler, ölmek yok!
Rahat bir nefes almaya imkan yok.
Zevkle günah işleyenler çok ağlar,
Ateşlerde ve gayyalarda yanar.
Zina edenlerden irin akacak,
Pis kokusu Cehennem'i saracak.
Ateşten şişlerle azap olacak,
Edep yeri ateşle dağlanacak.
Her günah misli ile azap olacak,
Günahına eş oranda olacak,
Yağı eriyip, etleri yanacak,
Kanı ve pis irinleri akacak.
Bir de Gayya deryası var orada!
Akan pis irinler toplanır orda.
Büyüktür, derindir, durmadan kaynar,
Buharı ateşten daha çok yakar.
Beş vakit namazını kılmayanlar,
Tevbe edip kazasın yapmayanlar,
Başaşağı Gayya'ya atılırlar,
Orada fokur fokur kaynarlar.
Cehennem'in tek amiri Malik'tir.
Korkunç zebanilerin reisidir.
O'na yalvaracak, isyan edenler,
Ne olur! bir damla su diyecekler.
Malik, ne yapsın? Ne gelir elinden?
Cehennem'e su mu gelir, Cennet'ten?
Cehennem'de tatlı, soğuk sular yok!
Pırıl, pırıl kaynak, menba suyu yok!
Hamim, gassak ve gıslin suları var,
Gayya'da kaynamış, acı sular var.
Ağızlarından zorla dökülecek,
Mide ve bağırsaklar eriyecek.
Yerlere yatarak kıvranacaklar,
Cehennem ateşin unutacaklar.
Yıllar geçecek, çok acıkacaklar!
Bir Iokmacık diye, yalvaracaklar!
Ekmek,yemek,meyve yok Cehennem'de,
Pasta, börek, tatlı yok Cehennem'de.
Yalnız ateşten zakkum var orada,
Bir de dikenli dariğ var orada.
Boğazlara iğne gibi batacak,
İçlerini ateş gibi yakacak.
İlâhî adalet kesin olacak,
Çok adil ve çok dengeli olacak.
Günahlar, zerre, zerre toplanacak,
Sevabın zerresi kaybolmayacak.
Etekleri biraz uzun olanlar,
Başları biraz örtülü olanlar,
Zerre miktarından yararlanacak,
Ona göre Cehennem'de yanacak.
Kolu, eteği, daha kısa olan,
Çarşıda, pazarda daha çok kalan,
Milim ve saniye hesaplanacak,
Ona göre Cehennem'de kalacak.
Kıldığı namazlar tek tek çıkacak,
Kılmadığı namaz için yanacak,
Yediği haram Iokma sayılacak,
Lokmasına göre azap olacak,
Haramdan kazanıp, harama veren,
Aldığı rüşveti alkole veren,
Gelirden, giderden mes'ul olacak.
Cehennem'de iki misli kalacak.
 
Malik'in elinde isim Iistesi,
Listede yazılı ceza süresi,
Malik, isim okuyup çağıracak,
Cezası biten sevinçle çıkacak,
Kimi yüzlerce yıl yanıp çıkacak,
Kimisi de binlerce yıl yanacak.
En son mü'min yetmiş bin yıl yanacak,
Cehennem'den emekleyip çıkacak.
En son mü'min Cehennem'den çıkınca,
Cehennem'in kapısı kapanınca,
Kâfirler çıldırıp feryat edecek.
Bizlere şefaatçi yok mu diyecek?
Kalacaklar Cehennem'de ebeden,
Emir böyledir Rabb'ül Âlemîn'den..
Kafirlerin sonları ne olacak?
Cehennem'de sürekli mi yanacak?
Cehennem, gerçekte ateş demektir,
Oraya giren yanacak demektir.
Ateş denilince akla, kor gelir.
Yanmakta olan odun, kömür gelir.
Ateşin, yanmanın çeşidi vardır.
Aşk ateşi, hasret ateşi de vardır.
Hastaya sorarsan? ateşim var der,
Sıkıldım, daraldım, yanıyorum der.
Acı haberi alan da yandım, der.
Acı biberi yiyen de yandım, der.
Allah dilerse, bağımlılık verir,
Bu yanmalar onlara hafif gelir.
Allah, Âdil'dir. Haşa! zulmetmez.
Kula suçtan fazla ceza vermez.
Kâfirler suçları kadar yanarlar,
Zamanla bağımlılık kazanırlar.
Kâfirin iyi huylu olanları,
Dîn'e, İslam'a saldırmayanları,
Kendi hallerinde yaşayanları,
Mü' minlere baskı yapmayanları.
Azapları daha hafif olacak.
Bağımlılığa önce kavuşacak.
 
Ancak, Cennet kâfirlere haramdır.
Çünkü Cennet anahtarı imandır.
İnanmadılar yaratan Allah'a,
Demediler Lailahe illallah...
<--- Önceki Bölüm                                                                                   Sonraki Bölüm --->