Make your own free website on Tripod.com
 

Berzah Âlemi
 

Berzah Âlemi Dünya'ya benzemez,
Gitmeyen, görmeyen hiç bir şey bilmez.
Bedensiz, maddesiz başka âlemdir,
Maddeler ötesi ruhsal âlemdir.
Dünya'ya kıyasla biraz açalım!
Berzah âlemine biraz dalalım.
Huzur ve bunalım ruhsal olaydır,
Bedensel yapıyı aşan olaydır.
Darlık, bunalım rûhun etkileridir,
Korku ve sevinç onun etkileridir.
 

Midesi, böbreği hasta olanlar,
Ruhsal açıdan huzurlu olanlar,
Hastanelerde huzurla yatarlar,
Gelen dostlarıyla sohbet yaparlar.
Bedenleri sapasağlam olanlar,
Ruhsal yönden bunalımda olanlar,
Bir dakika huzurla yatamazlar,
Yataklara, hastaneye sığmazlar.
Kocaman Dünya, dar gelir onlara,
Çoğu teşebbüs eder intihara!
Ölünce her şey bitecek sanırlar!
Mezarda rahat yatacak sanırlar!
Ah! bilseler, durum tam aksinedir,
Gerçek ruhsal bunalım, kabirdedir.
Ölümle, mahşer arası bir devre,
Bedensiz, maddesiz bir ara devre,
Kabir hayatı denir bu devreye,
Berzah âlemi denir bu devreye,
Münker, Nekir'e cevabın verenler,
Hiç korkmadan Rabbim Allah diyenler,
Dînini, peygamberini bilenler,
Kabirlerinde tutsak edilmezler.
Beden kafesinden kurtulan ruhlar,
Ruhsal huzur ve zevkle dolaşırlar.
Berzah'ta kuşlar gibi uçuşurlar,
Yepyeni yaşama uyum sağlarlar.
Yeme, içme, tuvalet dertleri yok,
Sıcak, soğuk, yer çekimi derdi yok.
Birbiriyle tanışır, konuşurlar,
Ruhsal zevk ve huzura kavuşurlar.
Yakınları ile sohbet ederler,
Ana, babayla hasret giderirler.
Yeni gelenlerden haber sorarlar,
Eş ve dostlarından selam alırlar.
Gelen sevaplarla nurları artar,
Ruhsal zevkleri, feyzleri artar,
Her biri Dünya' dan sevap bekler,
Postacı meleği dört gözle bekler.
Kimine her gün hediyeler gelir,
Kimine de ayda, yılda bir gelir.
Hiç gelmeyenlerin boynu bükülür,
Onlara diğer ruhlar da üzülür.
 
Zamanla beden çürür, toprak olur.
Azap da, rahmet de ruhlara olur.
Beden denen etle kemik yığını,
Ruh çeker iki âlemde kaygını.
Ruhsuz beden çürür, kokar, Ieş olur,
Ruh ile beden, gül, gülistan olur.
Ruh çıkınca ana evlattan korkar,
Ruh varsa, hasta da olsa kucaklar.
Aslımız ruhtur, böbrek, ciğer değil,
Kalp, bağırsak, kemik yığını değil.
Böbreğin değişse de sen değişmezsin,
Gözlerin değişse de sen değişmezsin.
Kalbin de değişse, sen değişmezsin.
Kanın da değişse, sen değişmezsin.
Sen, RÛH'sun, organlarına BEN deme,
Et ve kemik yığınına BEN deme.
Bedenden geç, ruhuna aşkı tattır,
O'nun aşkı, kemali için şarttır.
Gerçek imana eriş, huzuru bul.
Zulmetten çık, gönülde Mevla'yı bul.
Gafil ruhla Berzah hayatı geçmez,
Beden çürür ama ruhlar çürümez.
Binlerce yıldır Berzah' ta olanlar,
Bedeni çürüyüp toprak olanlar,
Mezarı çöküp belirsiz olanlar,
Malları, mülkleri yalan olanlar.
Dünya hayatları bir hayal oldu,
Ruhlar, azap veya rahmeti buldu.
<--- Önceki Bölüm                                                                                   Sonraki Bölüm --->